ภาษาไทย Русский English
Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат)

Menu:

กิจกรรม:

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด...

14 ตุลาคม ค.ศ. 2016:

รายละเอียด...

25 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

รายละเอียด...

19 อาจ ค.ศ. 2016:
ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

รายละเอียด...

15 อาจ ค.ศ. 2016:
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

รายละเอียด...

06 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

รายละเอียด...

20 เมษายน ค.ศ. 2016:
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

รายละเอียด...

08 เมษายน ค.ศ. 2016:
พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด...

04 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

รายละเอียด...

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

รายละเอียด...ข่าวและกิจกรรม

<<   <   1-10   11-20   21-30   >   >>

01 ตุลาคม ค.ศ. 2013

เรลิกของนักบุญมาโตรนาแห่งมอสโควอัญเชิญมายังเกาะสมุย

เรลิกของนักบุญมาโตรนาแห่งมอสโควอัญเชิญมาจากโบสถ์ตรีเอกานุภาพในจังหวัดภูเก็ตมายังโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) พระและคริสตศาสนิกชนได้จัดพิธีทางศาสนาต้อนรับเรลิค สามารถเข้าไปนมัสการเรลิคได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00-20:00 ในช่วงเวลาเช้า บ่าย และเย็นก่อนพิธีสวดมนต์ประจำวัน เรลิกของนักบุญมาโตรนาแห่งมอสโควจะประทับอยู่ในเกาะสมุยจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมศกนี้ หลังจากนั้นจะอัญเชิญไปยังโบสถ์นักบุญทั้งหมดในพัทยา (จังหวัดชลบุรี)

ภายในวันที่ 27 ตุลาคมศกนี้ คริสตศาสนิกชนในเกาะสมุยสามารถเข้าไปนมัสการเรลิกของนักบุญมาโตรนาแห่งมอสโควได้ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00
รูปภาพ: ภายในวันที่ 27 ตุลาคมศกนี้ คริสตศาสนิกชนในเกาะสมุยสามารถเข้าไปนมัสการเรลิกของนักบุญมาโตรนาแห่งมอสโควได้ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00

02 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011

สาส์นแสดงความเสียใจจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งศาสนจักรคริสต์ออร์โธด็อกซ์ คิริลล์ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รามาที่ 9) สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

สมเด็จพระสังฆราชแห่งศาสนจักรคริสต์ออร์โธด็อกซ์ ณ กรุงมอสโกและอาณาจักรรุส คิริลล์ ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รามาที่ 9) สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ทึ่ได้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและพรากชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมาก

ข้อความสาส์น มีใจความ ดังนี้:
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รามาที่ 9) พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพเจ้าได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นกังวลยิ่ง ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและพรากชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดแก่ประเทศไทย

ข้าพเจ้า ในนามของศาสนจักรคริสต์ออร์โธด็อกซ์แห่งรัสเซียขอส่งกำลังใจ และแรงสนับสนุนแก่คนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งมาถึงคนไทยทั้งประเทศที่ได้ประสบเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้ ข้าพเจ้าเฝ้าอธิษฐานถึงพระผู้เป็นเจ้า ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหตุความเสียหาย และทรงช่วยขจัดปัดเป่าให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นภัยธรรมชาติที่รุนแรงนี้ให้จงได้

  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
สมเด็จพระสังฆราชแห่งศาสนจักรคริสต์ออร์โธด็อกซ์ ณ กรุงมอสโกและอาณาจักรรุส


22 ตุลาคม ค.ศ. 2011

การประชุมของคณะกรรมาธิการบริหารมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยสมัยวิสามัญ ว่าด้วยเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย

Герб Православной Церкви в Таиланде

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย
Фонд Православной Церкви в Таиланде
Orthodox Christian Church in Thailand Foundation

* * *

๑๙ ถนน สุโขทัย ซอย ๓ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐๐ ประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๓๒๔๓๗
19 Sukhothai Soi 3, Sukhothai Road, Dusit,
10300, Bangkok, Kingdom of Thailand

เลขที่ 170-И 18/10/2011

ประกาศคณะกรรมาธิการบริหารมูลนิธิ

ตามที่ได้มีการประชุมของคณะกรรมาธิการบริหารมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2011 โดยมีประธานผู้นำคริสตศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์แห่งสหราชอาณาจักรไทย ท่านเจ้าอาวาส อเล็ก (ชิริปานิน) กอปรทั้งเหล่าผู้เชี่ยาญต่างๆที่ได้รับเชิญ คณะกรรมาธิการได้รับฟังสรุปข้อมูลเกี่ยยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย และได้ร่วมปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย นั้น

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ คือ

 1. 1.จัดตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยมีคณะทำงาน คือ
  • ท่านเจ้าอาวาส อเล็ก (ชิริปานิน) ผู้นำศาสนจักรคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แห่งสหราชอาณาจักรไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน
  • บาทหลวง ดนัย (ดานีอิล) วรรณะ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน
  • มัคทายกหลวง เซราฟิม (ราเชีย) ดำรงตำแหน่งสมาชิก
  • อิวาน มาโรซ ผู้ช่วยผู้นำศาสนจักรคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แห่งสหราชอาณาจักรไทย ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะทำงาน
  • พรหมธิดา (ปาราศเกวา) จักษุรักษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฏหมายของคณะทำงาน
 2. และนอกจากนี้ ยังได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการดูแลและประสานงานของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยให้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะทำงานนี้ด้วย อันประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้ คือ
 3. ได้แบ่งปันเงินบริจาคจำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเป็นจำนวน 60,000 บาทถ้วน
 4. ขอความร่วมมือจากผู้ศาสนิกชนที่มานมัสการในศาสนจักรคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ทุกท่านร่วมสนับสนุนแนวทางการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวทางทุนทรัพย์แก่ศาสนจักรฯ
 5. ขอความร่วมมือจากอัครสาวกผู้ใหญ่ในศาสนจักรแห่งรัสเซีย เพื่อให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวด้วย
 6. จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
 7. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยเพื่อประสานงานวิถทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
 8. เริ่มเผยแพร่รายการบริจาคและรายจ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย บนหน้าเว็บไซต์ของคริสตศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์แห่งประเทศไทย www.orthodox.or.th.
 9. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศลของคริสตศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์แห่งประเทศไทยเพื่อหาเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคริสตศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์แห่งประเทศไทย www.orthodox.or.th

ประธานคณะกรรมาธิการบริหารมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย
บาทหลวง ดนัย (ดานีอิล) วรรณะ

18.10.2011


22 ตุลาคม ค.ศ. 2011

สาส์นจากผู้นำศาสนจักรคริสต์นิกายออร์โดอซ์แห่งรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย ท่านเจ้าอาวาส อเล็ก (ชิริปานิน) อันสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

Герб Православной Церкви в Таиланде
Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин)

พี่น้องที่รักทั้งหลายในพระคริสตเจ้า เหล่าชาวรัสเซีย
พี่น้องทุกท่านที่มีจิตเมตตา ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของประเทศไทย หรืออาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ
แต่มีใจที่รักและโอบกอดโลกทั้งใบนี้ ข้าพเจ้ามีสาส์นถึงแก่ท่าน!

ในเวลานี้ ในประเทศไทยได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี จากเหตุอุทกภัยดังกล่าว มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 60 จังหวัด จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดจากเหตุวิกฤติดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.2 ล้านคน ผลกระทบจากเหตุวิบัตินี้ เศรษฐกิจของปนะเทศไทยได้รับความเสียหายคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์ดังหล่าวยังคงดำเนินต่อเนื่องต่อไปอีก จนถึงในระดับที่สามารถจะเรียกได้ว่า เป็นวิกฤติภัยพิบัติของชาติ นอกจากสภาวะความสูญเสียโดยตรงแล้ว ไม่ว่าจะในส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่ราษฎรต้องสูญเสียทั้งบ้านเรือนของตนเอง หรือไร่นาเรือกสวนทางการเกษตรก็ดี ยังได้รับผลกระทบ จากการที่ฤดูการท่องเที่ยวของประเทศต้องชะงักลง เนื่องด้วยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆ ต่างก็เตือนประชาชนของตนเองเกี่ยวกับความอันตรายในการเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงนี้ จากการที่ไร่นาข้าวได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทำให้คาดการณ์ว่า ราคาข้าวในตลาดทั้งในและนอกประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 10 หรือ 19 ของราคาข้าวในปัจจุบัน และในขณะนี้ ตามเครือข่ายห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ ก็มีของที่ขาดตลาดเป็นจำนวนมาก น้ำดื่มแทบจะไม่มีขายในตลาด สถานการณ์ใกลจะเรียกว่า เข้าสู่ภาวะวิกฤติขั้นรุนแรง เนื่องจากทางการรัฐได้แถลงถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถรักษาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และนำไปสู่การตัดสินใจปล่อยให้เขตพื้นที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือของมหานครกรุงเทพฯ ต้องประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อป้องกันเขื่อนแตกตามเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน ขณะนี้ คาดการณ์ได้แน่นอนแล้วว่า พื้นที่กว่าร้อยละ 10 ของกรุงเทพฯ จะต้องประสบเหตุอุทกภัย นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ต่อไปอีกว่า อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมกรุงเทพฯ ถึงรอยละ 50 ของพื้นที่นครหลวงทั้งหมดก็เป็นได้ คาดการณ์กัยว่า ระดับความสูงของน้ำที่จะท่วม อาจถึง 1 เมตร 20 ซม. ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับคำเตือนให้เก็บข้างของย้ายออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ในประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่ออุณห๓มิในอากาศลดลงโดยทั่วไป ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่จะเผชิญกับอันตรายจากความหนาวเหน็บ และยังไม่รวมถึงสภาพการณ์ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมออกมาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจแพร่ะระบาดได้ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในคราวนี้

วิบัติได้เข้าครอบงำประเทศไทย แต่ความสูญเสียที่ภัยพิบัตินำมาด้วยในครั้งนี้ ใหญ่หลวงจนมิอาจประเมิณค่าความเสียหายได้

เราต่างก็เป็นกังวลว่า ภัยพิบัติครั้งนี้ที่ได้เข้าครอบงำประเทศไทย จะถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง ในตอนนี้พรรคฝ่ายค้าน ต่างก็มีการออกมาประณาม และตำหนิฝ่ายรัฐบาลในเรื่องความไร้สมรรถภาพในการบริหารควบคุมเหตุอุทกภัยอย่างทันท่วงที นี่เองที่จะเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งไปอีก หากเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศที่เพิ่งจะเกิดขึ้นโดยแลกมาด้วยการต่อสู้อย่างคุกรุ่นและการห้ำหั่นทางการเมืองระหว่างกลุ่มนักต่อสู้ทางการเมืองต่างๆ เพิ่งจะจบลงไปไม่นาน จะต้องมาถูกสั่นคลอนอีกครั้ง ช่วงเวลาวิกฤติแบบนี้ ไม่อาจเป็นข้ออ้างในการนำใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง

ในสถานการณ์แบบนี้ เราไม่สามารถและไม่มีสิทธิที่จะอยู่เฉย ไม่แสดงการรวมพลัง และไม่อาจนิ่งนอนใจที่จะไม่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนไปได้

ข้าพเจ้าจึงเรียนท่านทั้งหลายมาในโอกาสนี้ เพื่อช่วยบริจาคสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับยความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ เมื่อพระเจ้าได้ทรงเห็นเราทำในสิ่งที่ดีงาม พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าสูงสุดก็จะทรงเข้ามาช่วยเหลือตามพระหฤทัยเมตตาของพระองค์แก่เรา ผู้เป็นคนบาป

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้านั้น เพียงพอแล้วที่คำสอนของพระองค์พระผู้ไถ่บาป เกี่ยวกับความรักต่อคนใกล้ชิด ที่จะทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นของการทำบุญ

สำหรับท่านทั้งหลาย ที่มิได้ร่วมในความเชื่อทางศาสนาของเรานั้นก็ดี ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ให้ช่วยเหลือกระทำความดีนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ประสบเหตุอุทกภัย จากจิตใจของท่านในความเป็นมนุษย์ ความถูกต้อง และความทราบซื้งในบุญคุณของประเทศที่เราต่างอาศัยอยู่และต่างได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่

ผู้คนจำนวนมากได้บอกแก่ข้าพเจ้าในหลายๆวันนี้ว่า พวกเขาอยากที่จะมั่นใจว่า การช่วยเหลือของเราขะไปถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริง และได้ขอร้องให้บอกถึงที่อยู่ที่จะสามารถส่งทุนทรัพย์ช่วยเหลือไปถึงผั้ที่เดือดร้อนได้ ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ได้มีการประชุมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น คณะกรรมาธิการบริหารมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย จึงได้ตัดสินใจเริ่มโครงการรับบริจาคและดูแลการนำส่งความช่วยเหลือตามที่อยู่ไปถึงผู้ที่เดือดร้อน

แน่นอนว่า ปริมาณความช่วยเหลือของเราในสัดส่วยของปริมาณทั้งหมดนั้นคงดูไม่มากนัก แต่เราได้ทำในสิ่งที่เราควรกระทำและทำได้

ข้าพเจ้าขออนุโมธนารับบริจาคครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ในทุกวัดโบสถ์และจากผู้ที่เข้ามานมัสการพระเจ้าทุกท่าน ในประเทศไทย เราจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลจากวงประสานเสียงในโบสถ์ของเราตามถนนหนทางในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมๆกับเรี่ยรายทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาผ่านไปมาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเหล่านั้น

ข้าพเจ้าขอมอบหมายแก่ผู้นำคณะกรรมาธิการของเหล่าอุบาสศาสนิกชนให้ดำเนินการพบปะกับผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่ประสบภัย และเลือกครอบครัวส่วนหนึ่ง ที่ประสบกับความเดือดร้อนเป็นอันมากที่สุด เพื่อเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเหล่านั้นและส่งมอบส่วนหนึ่งของเงินบริจาค ตามแต่จำนวนสมาชิกและระดับความจำเป็นในครอบครัว มากน้อยกันไป

เกรงว่า โครงการดังกล่าวอาจจักต้องดำเนินไปอย่างยาวนานพอสมควร แต่เราจำเป็นต้องตั้งมั่นในการทำดีเพื่อพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์

ถ้าหากยอดของรายได้จากการบริจาคแก่ผู้ที่เดือดร้อนมีจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด ข้าพเจ้าจักขออนุโมธนามอบหมายให้บาทหลวงดนัย (ดานิอิล) วรรณะ เริ่มติดต่อขอคำปรึกษาจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ศปภ.) เพื่อขอข้อมูลแหล่งและสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอื่นๆ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในกรณีนี้ เราอาจสามารถจัดซื้อสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร เสื้อผ้าและผ้าห่ม ยารักษาโรค และยังอาจรวมไปถึงวัสดุก่อสร้างต่างๆ อีกด้วย

เราจะแสดงความโปร่งใสของเงินรายได้จากการบริจาคและเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกใช้ไปเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มากที่สุด และเราจะแสดงสถานะทางการเงินในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอกซ์แห่งประเทศไทย www.orthodox.or.th.

และเราจะไม่ลืมคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ ที่ว่า «การพิพากษาโดยไร้ความปราณีจะเกิดแก่ผู้ที่ไร้ความปราณี» (ยาขอบ 2:13).

ด้วยแรงอธิษฐานจากใจจริงแด่ท่านยทั้งหลาย
เจ้าอาวาส อเล็ก


เงินบริจาค สามารถส่งมาถึงเราได้ทางธนาคาร โดยการโอนมาที่

ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN THAILAND Foundation
Bank Acc. 130-219314-9
Beneficiary's Bank: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.LTD
Branch- RATCHAWAT
SWIFT Code- SICOTHBK
Bank address: 9 Rutchadapisek Rd., Jatujak, Bangkok, 10900

ทั้งนี้ โปรดระบุมาในช่อง “วัตถุประสงค์ของการโอน” ว่าเป็น:
HELP TO FLOOD VICTIMS

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการของ PalPal ได้บนหน้าเว็บไซต์ของศาสนจักรฯ:


05 กรกฎาคม ค.ศ. 2009

พิธีบวชพระสงฆ์ดาเนียล (ดนัย) วรรณะ

ตามความเห็นชอบขององค์พระสังฆราชสูงสุดแห่งมอสโควและรัสเซียทั้งมวลได้มอบหมายให้ท่านบิชอพมาร์ค อีกาเรฟสกี้ผู้ซึ่งเป็นเลขานุการขององค์พระสังฆราชแห่งมอสโควด้านฝ่ายการต่างประเทศทำการบรรพชาสังฆานุกรดาเนียล (ดนัย) วรรณะแห่งวัดนิคาลาเยฟสกี้ กรุงเทพมหานครเป็นพระสงฆ์คริสต์ศาสนาดั้งเดิมออร์โธดอกซ์อย่างสมบูรณ์ โดยพิธีนี้ได้จัดขึ้น ณ วัดตรีเอกานุภาพแห่งผู้มอบชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงมอสโคว

คุณพ่อดาเนียล (ดนัย) วรรณะ เป็นพระสงฆ์ของคริสต์ศาสนาดั้งเดิมออร์โธดอกซ์รูปแรกที่เป็นชาวไทย คุณพ่อดาเนียล (ดนัย) วรรณะได้สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยด้านการศาสนาและเทววิทยาแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ท่านได้รับการบรรพชาเริ่มแรกเป็นพระสังฆานุกรโดยพระอัครสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโควและรัสเซียทั้งมวล) และได้ถูกส่งกลับมายังกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างคุณประโยชน์ด้านต่างๆ

เกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตของจำนวนคริสต์ศาสนิกชนออร์โธดอกซ์ผู้เป็นชาวไทยและการเริ่มก่อสร้างวัดออร์โธดอกซ์ในจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนปีเดียวกันนี้ คุณพ่อดาเนียลได้รับมอบหมายให้ดูแลการดำเนินงาน นอกจากนี้ท่านยังได้มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อศาสนประโยชน์ต่างๆในประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดของท่าน

ท่านบิชอพมาร์ค อีกาเรฟสกี้ และ คุณพ่อดาเนียล (ดนัย) วรรณะ (หลังพิธีบวชพระสงฆ์)
ในภาพ : ท่านบิชอพมาร์ค อีกาเรฟสกี้ และ คุณพ่อดาเนียล (ดนัย) วรรณะ (หลังพิธีบวชพระสงฆ์)
คุณพ่อดาเนียล (ดนัย) วรรณะ ได้เทศน์หลักธรรมทางศาสนาครั้งแรกให้แก่คริสต์ศาสนิกชนชาวมอสโคว
ในภาพ : คุณพ่อดาเนียล (ดนัย) วรรณะ ได้เทศน์หลักธรรมทางศาสนาครั้งแรกให้แก่คริสต์ศาสนิกชนชาวมอสโคว

30 กรกฎาคม ค.ศ. 2008

เจ้าอาวาสโอเล็กซ์ เชียรีพานินผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทยจะเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่๑๒-๑๔ ส.ห. 2008

เจ้าอาวาสโอเล็กซ์ เชียรีพานินผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทยจะเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่๑๒-๑๔ ส.ห. 2008. วันที่๒๒ส.ห. 2008 เจ้าอาวาสโอเล็กซ์ เชียรีพานินผู้แทนจะเข้าเฝ้าชม พระสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซีย ในระหว่างการพบปะจะมีการพิจารณาเรื่องต่างๆอาทิเช่นกิจกรรม คณะผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทย และ ลู่ทางการพัฒนาคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย. เนื่องมาจากการที่เจ้าอาวาสโอเล็กซ์ เชียรีพานินจะไม่อยู่ที่ประเทศไทย ดร.วาลาดีมิร์ บูนตีลอฟ ผู้แต่งบทสวดการก็จะปฏิบัติพิธีสวดแต่ละวันโดยมีพิธีทางแพ่ง


29 กรกฎาคม ค.ศ. 2008

นายยูเลียน รายชา (Julian Raicea) ยามแท่นบูชาของวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพ)ไปบินประเทศจีน (ปักกิ่ง) จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

г-н Юлиан Рачеа นายยูเลียน รายชา (Julian Raicea)***ยามแท่นบูชาของวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพ)ที่เป็นนักกีฬาโรมาเนียนชื่อเสียง, ผู้ชนะเลิศเหรียญทองแดงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซีดเนย(ออวเตรเลีย), ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการยิงปืนพกโลกหลายครั้ง ไปบินประเทศจีน (ปักกิ่ง) จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก. ที่ปักกิ่ง นายยูเลียนจะแสดงเป็นนักกีฬาของเมืองบ้าน - ประเทศโรมาเนีย และ เป็นครูฝึกทีมชาติโอลิมปิกของราชอาณาจักรไทย.
ในโอกาสนั้ันที่วัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพ)ได้มีการปฏิบัติบริการอธิษฐานเป็นการอำลา ในระหว่างการปฏิบัติบริการอธิษฐานเป็นการอำลาผู้ศรัทธาได้อธิษฐานให้พระเจ้าจะให้พรแก่ผู้รับใช้ของพระเจ้ายูเลียนทำให้มีชนะทางกีฬาครั้งใหม่. หลังจากการปฏิบัติบริการอธิษฐานนั้น ท่านบาทหลวงเจ้าอาวาสโอเล็กซ์ได้กล่าวคำปราศรัยที่ชี้แจงว่านายยูเลียน รายชาเป็นไม่เพียงแต่ตัวแทนของประเทศของตนแต่เป็นตัวแทนของคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยด้วย. ในคำตอบนายยูเลียนได้ขอบคุณเจ้าอาวาสโอเล็กซ์และคฤหัสถ์ส่วนความสนับสนุนทางอธิษฐานและคำใจดีโดยบอกว่าท่านวางใจกับพินัยกรรมของพระเจ้าอย่างเต็มทีแล้วก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานสำหรับท่าน. ต่อมามีการรับประทานอาหารตอนเช้าร่วม.ต่อจากนั้นคฤหัสถ์ได้พานายยูเลียนไปสนามบิน.

นายยูเลียน รายชา ที่วัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพฯ)
นายยูเลียน รายชา ที่วัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพฯ)

***นายยูเลียน รายชา (Julian Raicea)เกิด04.03.1973 ทีี่กรุงบุคาเรสต์ (ประเทศโรมาเนีย)
ตั้งแต่อายุ๑๒ ตามข้อยืนยันของบิดา ฝึกหัด กีฬายิงปืนพก. ผู้ชนะเลิศเหรียญการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2000, การแข่งขันโลกด้านการยิงปืนพกหลายครั้ง
เวลานี้ ปฏิบัติโอวาทเป็นยามแท่นบูชาและผู้แต่งบทสวดที่วัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพฯ) นอกจากนั้นตามคำเชิญของสหพันธ์กีฬาการยิงของประเทศไทย ท่านฝึกอบรมทีมชาติโอลิมปิกของราชอาณาจักรไทย

สารสกัดจากสัมภาษณ์ของนายยูเลียนให้แก่Scott Pilkington หลังจากชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2000 ที่ซีดเนย (ออสเตรเลีย):
Юлиана Рачеа Scott: หลังจากชนะท่านไปกลับบ้านแล้วก็กลายเป็นผู้มีชื่อเสียง, ทุกๆคนจะรู้ท่านหรือเปล่า
Julian: ผมเชื่อในพระเจ้าก็คิดว่าพระเจ้าทรงให้ผมที่ข้าพะเจ้าต้องมีสำหรับใจและสติปัญญาของผม.ดังนั้นข้าพะเจ้าต้องเพิ่มจำนวเพื่อทำมากกว่่า
Scott: ความเชื่อในพระเจ้าช่วยท่านเมื่อยิงไหม
Julian: ช่วยนะครัับ แต่อันนี้หมายความ ทางชีวิตทางอื่น.เป็นธรรมดาชีวิตของเราอาศัยอยู่กับความมีเหตุผล. ความเชื่อและความมีเหตุผลคือของที่แตกต่างอย่างเต็มที. ท่านพยายามทำให้ชีวิตผมอาศัยอยู่กับความเชื่อ
Scott: ขอบคุณ อวยพรให้ท่านมีความดีที่สุดในอนาคต
Julian: ขอบคุณ แต่ไม่มีใครรู้อนาคต มีแต่พระเจ้าทรงรู้ เราต้องทำสิ่งที่เดียวก็คือเราตัองขอพระเจ้าและรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น


22 กรกฎาคม ค.ศ. 2008

นาย เตโอห์ เซง ลี (Teoh Seng Lee) กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ปีนัง (มาเลเซีย) เดินทางไปเยี่ยมเยือนคณะตัวแทนโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ที่ประเทศไทย

นาย เตโอห์ เซง ลี (Teoh Seng Lee) กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ปีนัง (มาเลเซีย) เดินทางไปเยี่ยมเยือนคณะตัวแทนโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ที่ประเทศไทย ในระหว่างการพบปะครั้งนั้น เจ้าอาวาส โอเล็กซ์ เชียรีพานิน ผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทย ได้เล่าให้แขกอาวุโสรู้เกี่ยวกับกิจกรรมปัจจุบันของคณะตัวแทนโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ที่ประเทศไทยและแผนการอนาคต นาย เตโอห์ เซง ลี (Teoh Seng Lee) เอาใจใส่ข้อมูลใหม่โดยเฉพาะแสดงความสนใจกับการก่อสร้างวัดออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนหลังใหม่ในเกาะภูเก็ต ในภาคใต้ประเทศไทย. นาย เตโอห์ เซง ลี (Teoh Seng Lee)ได้แสดงเจตนาเกาะภูเก็ตเพื่อรู้จักกับชีวิตของสมาคมออร์โธด็อกซ์ท้องถิ่งและกระบวนการการก่อสร้าง ในนทางกลับกันนาย เตโอห์ เซง ลี (Teoh Seng Lee)ได้เล่าเรื่องชีวิตของเพื่อนร่วมชาติไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ที่มาเลเซีย ก็คือผู้หญิงในส่วนใหญ่ที่แต่งการกับคนมาเลเซีย ตามคำของนาย เตโอห์ เซง ลี (Teoh Seng Lee)กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ปีนัง (มาเลเซีย), น่าเสียดาย ผู้หญิงมากคนนั้นได้รับเอาศาสนาอิสลามเพราะว่าเป็นยากที่รักษาเอกลักษณ์ทางศาสนาและชาติโดยอาศัยอยู่ที่ประเทศอิสลาม ดร.วาลาดืมีร์ บูนตีลอฟ ผู้ช่วยผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทย ได้เข้าร่วมการพบปะครั้งนี้ด้วย


20 กรกฎาคม ค.ศ. 2008

ที่ประชุมคฤหัสถ์ของวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพฯ) มีมติที่จะซื้อที่ดินในกรุงเทพฯเพื่อก่อสร้างวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งหนึ่งโดยมีกรรมสิทธิ์

ที่กรุงเทพฯหลังจากพิธีสวดวันอาทิตย์ได้มีขึ้นที่ประชุมคฤหัสถ์ของวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัส (กรุงเทพฯ)ซึ่ง มีมติที่จะซื้อที่ดินในกรุงเทพฯเพื่อก่อสร้างวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งหนึ่งโดยมีกรรมสิทธิ์ โดยนับถึงความสำคัญที่จะมีโบสถ์ที่นะครหลวงและราคาสูงแท้ของที่ดิน การปฏิบัติเป้าหมายเด็นนี้ก็ได้วางไว้กับที่ประชุมคฤหัสถ์นั้น,คณะกรรมการของกองทุนคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย และ ผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทย พ่อหลวงโอเล็กซ์ (เชียรีพานิน)


18 กรกฎาคม ค.ศ. 2008

การประชุมผู้ศรัทธาคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ที่เมืองภูเก็ต มีมติจะก่อสร้าง

วัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในนามทรีนีตี้ที่ภูเก็ตแล้วก็ทำให้วัดแห่งนี้เป็นส่วนคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย ที่เมืองภูเก็ต (จังหวัดภูเก็ต,ราชอาณาจักรไทย) ได้มีขึ้นการประชุมผู้ศรัทธา (มากกว่า๓๐คน)คริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ ได้มีมติจะก่อสร้างวัดคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในนามทรีนีตี้ที่ภูเก็ตแล้วก็ทำให้วัดแห่งนี้เป็นส่วนคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยในภายใต้สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์ ได้มีการเลือกตั้งองค์หัวหน้าและการรับรองกฎบัตรซึ่งส่งไปให้พระสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียจะตั้ง พ่อหลวงโอเล็กซ์ (เชียรีพานิน)ผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน(สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ในราชอาณาจักรไทย ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


<<   <   1-10   11-20   21-30   >   >>