ภาษาไทย Русский English
Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат)

Menu:

กิจกรรม:

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด...

14 ตุลาคม ค.ศ. 2016:

รายละเอียด...

25 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

รายละเอียด...

19 อาจ ค.ศ. 2016:
ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

รายละเอียด...

15 อาจ ค.ศ. 2016:
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

รายละเอียด...

06 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

รายละเอียด...

20 เมษายน ค.ศ. 2016:
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

รายละเอียด...

08 เมษายน ค.ศ. 2016:
พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด...

04 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

รายละเอียด...

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

รายละเอียด...ข่าวและกิจกรรม

<<   <   1-10   11-20   21-30   >   >>

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016

พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดังนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจและรู้สึกเศร้าโศกในการณ์นี้เป็นอย่างมาก ด้วยใจจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพีะปรีชาสามารถ และทรงสร้างผลงานสำคัญหลายอย่างต่อการพัฒนาของประเทศไทย โดยความเสียสละแรงกายและแรงใจทุ่มเทให้กับประเทศ ท่านทรงเป็นที่รักโดยของประชาชนไทยเป็นที่สุด ข้าพเจ้าขอระลึกเสมอที่พระองค์ท่านทรงมีความอนุเคราะห์ สนใจและใส่ใจต่อการเติบโตของคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ (ศาสนจักรมอสโคว) ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้ในการฝากกำลังใจให้พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจ พระสังฆราชคิริลล์ ศาสนจักรมอสโคว


14 ตุลาคม ค.ศ. 2016

13 ตุลาคม 2016 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมายุ 89 พรรษา ได้ เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ หลังจากพระอาการประชวร เป็นเวลานาน

ตัวแทนของโบสถ์รัสเซียออร์ทอดอกซ์ทั่วประเทศของราชอาณาจักรประเทศไทยขอแสดงความเสียใจเอันหาที่สุดไม่ได้ ได้ร่วมกันอธิษฐานภาวนา ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิตในสรวงสวรรค์ ผู้ศรัทธาร์ทอดอกซ์ในประเทศไทยทั้งหมดแสดงความเสียใจทีสุดต่อพระบรมวงศานุวศ์ และประชาชนชาวไทย


25 อาจ ค.ศ. 2016

พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

ตัวแทนของโบสออร์โธดอกรัสเซียคืออัครบิดรมอสโกในราชอาณาจักรไทยตามขอร้องเจ้าอาวาสชื่อโอเล็กเชเรปานีนได้รับมติของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียทั้งหมดคิริลล์จดไว้ในรายงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างของคริสตจักรออร์โธดอกใหม่บนเกาะพงันประเทศไทย ตามความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กล่าวว่า ผมอวยพรจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างของวัดในเกียรติเซราฟิม ซารอวซกีย ที่อยู่บนเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ราชอาณาจักรไทย ขอบคุณสำหรับความพยายามและความกังวลของคุณสำหรับการบำรุงรักษาทางจิตวิญญาณของพลัดถิ่นที่พูดภาษารัสเซียได้ในภูมิภาค พระพรของพระเจ้าอยู่กับคุณ พระสงฆ์และการชุมนุมทั้งหมดและชุมชนของอัครบิดรมอสโกในประเทศไทยกัมพูชาและลาว.

ช่วย เนื่องจากการบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อคริสตจักรก๊๊โบสออร์โธดอกรัสเซียได้ไกล้เป็นเจ้าของที่ดินของ1,376 ตารางเมตรบนเกาะพงันประเทศไทยในวันที๋21 เมษายน 2016 เพื่อก่อสร้างคริสตจักรที่อยู่บนเกาะในชื่อของที่เคารพ เซราฟิม ซารอวซกีย ความจำเป็นในการสร้างโบสถ์ออร์โธดอกใหม่เป็นเพราะความกังวลสำหรับการบำรุงรักษาของชีวิตทางจิตวิญญาณปกติของพลัดถิ่นรัสเซีย ผู้มีพระคุณและผู้บริจาคบางคนของวัดร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้แสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการและมีส่วนร่วมในการก่อสร้างของวัดที่เคารพ เซราฟิมซารอวซกีย บนเกาะพงัน การก่อสร้างโบสถ์ใหม่มีการวางแผนในปีที่2016-2017 วัดเซราฟิมซารอวซกียจะเป็นวัดดั้งเดิมที่10ในประเทศไทย

โครงการวัดบนเกาะพงัน
โครงการวัดบนเกาะพงัน

19 อาจ ค.ศ. 2016

ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

โดยพิธีศีลมหาสนิทเกิดขึ้นบนที่ดินที่ได้ซื้อโดยกองทุนของคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์ในประเทศไทยสำหรับการก่อสร้างโบสถ์ในอนาคต พิธีและการสวดภาวนา ถูกจัดขึ้นในในที่โล่ง ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้มาเข้าร่วมในพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ หลังจากสวดเสร็จแล้ว ได้มีการถวายเค้กอีสเตอร์และไข่ที่ทาสี (กูลีชช์ -ชื่อของขนมปังที่ทำในเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งจะทำในรูปแบบของทรงกระบอกทำจากแป้งผสมลูกเกดราดด้วยผงน้ำตาลหรือฟองไข่ขาวนอกจากนี้ทาสีไข่ต้มเป็นสีแดง) สถานที่แห่งนี้จะถูกสร้างเป็นโบสถ์ในอนาคต โดยจะตั้งอยู่บนถนนสายหลักในพื้นที่ของท้องศาลาเกาะพะงัน (ใกล้สถานีตำรวจ)


15 อาจ ค.ศ. 2016

เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

วันที่15พฤษภาคม2016ตามคำเชิญของเจ้าอาวาสโอเลกเชเรปานินตัวเเทนของคริสตจักรออร์โธดอกรัสเซียในประเทศไทยเเละอธิการบดีของมหาวิหารเชต์นิโคลัส

ในเมืองกรุงเทพประเทศไทยกลุ่มของกรมตำรวจอำเภอบางนาที่นำโดยหัวหน้าตำรวจพันเอกอุดม มาเยียมโบสถ์คริสตจักในเมืองหลวงของประเทศไทย นายทหารเหล่านี้รักษาความปลอดภัยของโบสถ์ในช่วงภัยก่อการร้ายในอดิตที่ผ่านมาไม่นานเเละรักษาความปลอดภัยในเวลาเฉลิมฉลองเทศการอีซเตอร์ ถ้าก่อนหน้านี้เเขกมีความคุ้นเคยอยู่กับโบสถ์เฉพาะในเเง่ของการรักษาความปลอดภัยก็ครั้งนี้พวกเขาได้ความคุ้นเคยกับศาสนาคริสต์ในรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าอาวาสโอเลกขอบคุณตำรวจสำกรับการทำงานของพวกเขาเเละเล่าเกียวกับประวัฏติศาสตาร์ศาสนาคริสต์เเละโศกนาฏกรรมของความเเตกเเยกคริสตจักร นอกจากนี้เขายังอธิบายความจริงของความเชื่อดังเดิมเเละเเนนำไอคอนในโบสถ์ให้คุณตำรวจรู้ จากนั้นนักร้องปรสานเสียง

ของโบสถ์ใต้ทำงาน รีเจนต์ วาดีม มารชาลอวชกีย ร้องชุดสวดอีชเตอร์ เเละ เพลงสวด ตรอปารีอนเป็นภาษาไทย ในตอนท้ายของคอนเสร์ตเจ้าอาวาสชวนเเขกรับประทานอาหาร พันตำรวจเอกขอบคุณสำรับความสนใจถึงตำรวจ เเละยกย่องความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโบสถ์กับตำรวจในพื้นที่อำเภอบางนา

เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

06 อาจ ค.ศ. 2016

พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย ได้ส่งสารในเทศกาลอีสเตอร์ถึงหัวหน้าบาทหลวง และบาทหลวง และทุกคนที่เชื่อในสัจจะของคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์ รัสเซีย โดยกล่าว

ถึง พระบิดาได้ให้ความรักแบบไหนแก่เรา เพื่อเราสมควรจะเรียก และ เป็นบุตรของพระเจ้า เล่มที่ 1 ของคัมภีร์ไบเบิล 3:1)

ถึง หัวหน้าบาทหลวง และลูกวัด,พระสงฆ์,แม่ชี และพี่น้องที่รัก ที่น่าเคารพนับถือ ที่เป็นที่รักของพระเจ้า!

พระคริสต์ฟื้นคืนขึ้นมา! โดยคำเหล่านี้ที่มีความสุขและมีชีวิตชีวา ขอทักทายทุกท่านคือที่รักของฉันและ ขอแสดงความยินดีในงานเลี้ยงที่สำคัญและวันที่ช่วยเหลือปกป้องมนุษย์ คือวัน อีสเตอร์

โบรถ์ได้ถือว่าวันนี้ เป็นวันเฉลิมฉลองนี้ที่ใหญ่ที่สุดของวันเฉลิมฉลองคริสตจักร เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดขโดย เซนต์ เกออร์กี บอโกสโลว ได้ให้คำนี้มีความหมายทางด้านจิตวิญญาณที่ลึกมาก เพราะว่า วัน"อีสเตอร์เป็นวันที่ดีกว่าวันเฉลิมฉลองอื่น ไม่เพียงแค่โลกมนุษย์ที่เฉลิมฉลองแต่เป็นวันฉลองที่จัดสำรับพระคริสต์ เท่ากับ ที่ดวงอาทิตย์เกินกว่าดาว" (คำ ที่ 45 ในวันศักดิ์สิทธิ์ อีสเตอร์)

ในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ซึ่งได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมนุษย์ มีความหมายที่ลึกมากที่สุด และสาระสำคัญของความเชื่อของเราที่เป็นแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแกนหลักของข้อความศาสนาคริสต์ไปทั่วโลก พระธรรมเทศนาทุกวันของเราคือ แค่คำสองคำ "คริสต์เกิดขึ้นมา! – มีแต่คำนี้ สามารถพูดอะไรมากกว่านี้ไหม พูดแค่นี้ก็เพียงพอ " คำกล่าวของ เซนต์ ฟีลาเรดมุแห่งมอสโก (คำสำหรับวันอีสเตอร์ 18 เมษายน 1826)

ประวัติความเป็นมาของมนุษยหลังจากการล่มสลายของอดัม - เป็นเรื่องราวการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างความดีและความชั่วร้าย

คนไม่เชื่อฟังผู้สร้าง ทำมีบาปและความทุกข์ทรมาน และ ความเจ็บป่วย การสลายร่าง และความตายเข้าสู่โลกของตัวเอง แต่ที่สำคัญที่สุดคือบาปแยกคนออกจากพระเจ้าที่ไม่ได้ทำชั่วร้ายและอยู่ห่างจากมุสาวาท ไม่มีใครที่จะสามารถชนะความแบ่งแยกที่น่าเศร้านี้ กับ ความทึ่งของจิตวิญญาณที่ใหญ่สุดได้ โดยความแรงกล้าของมนุษย์เท่านั้น ดังนั้น ตามคำพูด ของ เซนต์ เกออร์กี บอโกสโลว นักบวช กล่าวว่า "เรามีความต้องการในพระเจ้าที่เป็นตัวตนและที่โดนฆ่าแทน เพื่อเราได้มีชีวิตขึ้นมา" (คำที่45 ในวันอีสเตอร์บริสุทธิ์)

พูดอีกอย่างหนึ่ง การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์คือการพัฒนาเป็นนิรันดร์ ที่ชนะข้อจำกัดของมนุษย์ และดับความกิเลสส่วนตัวของตัวเองกับพระเจ้า

วันอีสเตอร์เป็นการเฉลิมฉลองของความรักที่ไม่มีสิ้นสุดของผู้สร้างให้กับประชาชน "เพราะว่าพระเจ้ารักโลกมากและส่งพระบุตรองค์เดียว เพื่อผู้นับถือใดๆในพระบุตรองค์นี้ จะไม่มีวันที่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (คัมภีร์ไบเบิล 3:16).

แต่ ความหมายของการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์คืออะไรในโลกที่เป็นภาระด้วยความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานเนื่องจากสงครามและความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยความเกลียดและความโหดร้าย ความหมายเพลง "ความตายของพระเจ้าสะลายความตายทุกคนและให้ชีวิตแก่ผู้ที่อยู่ในหลุมศพ" คืออะไร เมื่อความตายที่เป็นอย่างชัดเจนเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตบนโลกเรา แน่นอน วันอีสเตอร์ไม่ได้ปฏิเสธการแสดงสิ่งที่แท้จริง คือการเสียชีวิตในจักรวาล แต่ตอนนี้ความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมยังคงมีอยู่บนโลกมนุษย์เอาชนะโดยพระเยซู ที่จะช่วยให้เราเป็นพระสาวกและหวังให้อยู่ยงคงกระพันของชีวิตนิรันดร์ ขณะที่ความตายสำหรับเรา คนที่นับถือศาสนาคริสต์ หมายถึง ไม่ใช่การแยกออกจากพระเจ้า แต่เป็นการพบกับพระเจ้าที่เราต้องการมาเนินนาน

คริสต์เป็นคนแรกที่แสดงให้เราเห็นทางเอาชนะความบาปและความตาย(1 คร. 15:20) นี้เป็นทางความรัก และเราจะเป็นพยานที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนี้ไปทั่วโลก และโดยตัวอย่างของชีวิตเราเอง เพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ถ้าเรารักกัน (คัมภีร์ไบเบิล . 13:35)

ความรัก ตามคำพูดของสาวก ปาเวล มีองค์ประกอบของความสมบูรณ์แบบ ( พ.อ. 03:14.) –เป็นสิงที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณธรรม คริสเตียน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่นิรันดร์ เมื่อเราได้ความคุ้มค่าที่จะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าความเชื่อของเราจะกลายเป็นความรู้และความหวังเพื่อความอยุ่รอดโดยพระคุณของพระเจ้าที่จะไปถึงการดำเนินการ แต่ความรักไม่เคยล้มเหลว (1 โครินธ์ 13: 8.) และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

งานเขียนที่ยอดเยี่ยม ของ เซนต์ อิกนาตีย บรียานชานีนอว ความสมบูรณ์แบบคริสเตียนประกอบในความรักที่สมบูรณ์แบบของคนที่อยู่ใกล้ที่สุด (ประสบการณ์นักพรต เกี่ยวกับความรักของคนที่อยู่ใกล้ที่สุด) และสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น "ความรักที่สมบูรณ์" มันเป็นความรักที่ส่งไปถึงคนแปลกหน้า และกับคนใจดำและแม้กระทั่งศัตรู นี้คือความรักการเสียสละที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ทั้งหมด คุณสามารถได้รับมันผ่านความพยายามทางจิตวิญญาณ โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งจะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะตอบสนองด้วยความรักแทนความเกลียดและความชั่วร้าย

นั่นเป็นความรักแบบเปิดเผยโดยพระคริสต์ เพื่อความอยู่รอดของเรา พระคริสต์ทนความอัปยศอดสูสาหัสความทุกข์ทรมานบนกางเขนและความตายด้วยความเจ็บปวด โดยความรักพระคริสต์ทำลายนรกและเปิดประตูสวรรค์สำหรับมนุษยทั้งหมด ในทุกสถานการณ์ของชีวิตเราต้องจำไว้ว่าความชั่วความเหลวไหลและไม่ดีไม่สามารถเปรียบเทียบกับกำลังของความรัก แหล่งความรักเป็นของพระเจ้า เราต้องจำไว้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานต่อบาป คือถ้าเราจริงใจในการสวดมนต์ ถ้าสวดมนต์ด้วยหัวใจ และเหนือสิ่งอื่น สวดมนต์ภาวนาในโบสถ์ด้วยใจที่เข้มแข็ง - การมีส่วนร่วมของร่างกายและเลือดของพระคริสที่ช่วยให้รอดในศีลมหาสนิท

ในวันที่มีความสุขมากในวันอีสเตอร์ เราต้องกระจายข่าวแก่คนที่อยู่ใกล้และไกลให้ทุกคนได้เรียนรู้ความกระจ่างใสของความรักของพระเจ้าและร่วมกับเราว่าพวกเขาให้ผลจำเริญและยกย่องชื่อผู้มีเกียรติและมีชื่อเสียงของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านความเข้าใจของแสงที่ช่วยคืนชีพของพระคริสต์ส่องสว่างต่อชีวิตของเรา ทำให้เรามีความรู้และความสงสารและทำให้เป็นส่วนของทายาทของอาณาจักรแห่งสวรรค์

โดยความชื่นชมยินดีและเป็นที่รักของข้าพเจ้า

พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วอย่างแท้จริง และเป็นพระเจ้า!

พระสังฆราชคิริลล์ แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

2016

พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

20 เมษายน ค.ศ. 2016

หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

3 เมษายน 2016 ภายใต้การดูแลของ ผู้แทนคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์รัสเซียในราชอาณาจักรไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และดูแลทางจิตวิญญาณ ต่อผู้ศรัทธาในคริสจักร ออร์โธด๊อกซ์ ในประเทศกัมพูชาและลาว

โดยหนังสือ"กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ผู้แปลคือนักบวช เสราฟิม สโดปสกีย (คุณพ่อเสราฟิม) โบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ และทองคำ เพียไซยะวงศ์ (คุณพ่อแอนโทนี่) ซึ่งเป็นผู้แปลเป็นภาษาลาว ซึ่งคุณพ่อแอนโทนี่ เป็นพระออร์โธด๊อกซ์ คนแรกที่เป็นชาวลาวได้จบหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย เทววิทยา เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย

และผู้ที่ให้การสนับสนุนงานทั้งหมดในการดำเนินงาน การแก้ไข และการพิมพ์ ทั้งหมดดำเนินการภายใต้การควบคุมของผู้แทนคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์รัสเซีย ในประเทศไทย ท่านเจ้าอาวาส โอเลกเชเรปานิน หนังสือเล่มนี้ ได้ถูกตีพิมพ์500 เล่ม โดยมูลนิธิของคริสตจักรอร์โธด๊อกซ์ ในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนทุนทรัพย์

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระสังฆราชคิริล แห่งกรุงมอสโกของรัสเซีย ได้อนุญาตให้จัดทำหนังสือ "พระราชบัญญัติของพระเจ้า" - การสอนพื้นฐานของความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาคริสต์ ก่อนหน้านี้หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า ได้แปลเป็นภาษาไทย การแปล วรรณกรรม บนพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียนเป็นภาษาท้องถิ่น (ไทย, ลาว) ผู้แทนของโบสถ์รัสเซียในประเทศไทย เจ้าอาวาส โอเลกเชเรปานิน ได้ทำเรื่องขอรางวัลเหรียญ ของโบสถ์รัสเซีย แก่ ทองคำ เพียไซยะวงศ์(คุณพ่อแอนโทนี่) รวมถึงให้ของขวัญ คือ คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา และประกาศถึงความกตัญญู และปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อคริสจักริอร์โธด๊อกซ์ รัสเซียในประเทศไทย

зб
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

08 เมษายน ค.ศ. 2016

พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

8 เมษายน 2016 ด้วยพรของพระสังฆราช เซนต์ คิริลล์ แห่ง กรุงมอสโกและรัสเซีย เจ้าอาวาส โอเล็ก (เชเรปานิน) ตัวแทนของ

คริสตจักรออร์โธด๊อกซ์ในประเทศไทย (ศาสนจักรมอสโก) ได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนนักพรตในจังหวัดราชบุรี และ ทำพิธี บวชให้ชาวลาวชื่อ ทองคำ เพียไซยะวงศ์ (คุณพ่อแอนโทนี่)

ให้เข้าสู่สมณเพศ ทองคำ เพียไซยะวงศ์ ได้ ชื่อใหม่ มีเหย ชื่อ ตาม มีเหย ราโดเนสกีย ที่ เป็น นักเรียนของ เซนต์ เซอร์จิอ ราโดเนสกีย หลังจากบวชเสร็จแล้ว เจ้าอาวาส อเล็ก สอน เกี่ยวกับความหมายของชีวิตทางศาสนาของนักพรต แก่ คุณพ่อ มีเหย ทองคำ เพียไซยะวงศ์

คำว่า สมณเพศ (คำว่านักพรต มาจากภาษา กรีก μοναχός -. คนเดี่ยว และอาศัยอยู่คนเดียว ขึ้นอยู่กับคำ μόνος – อยู่คนเดียว โดดเดี่ยว ) วิถีชีวิตของนักพรตคริสเตียนที่จะอุทิศตัวเองเพื่อมีส่วนร่วมในการอธิษฐาน นักพรตได้ให้คำปฏิญาณ ที่จะถือครองความสันโดษในการใช้ชีวิต เชื่อฟังและไม่เห็นแก่ตัว และนักพรตสละสิ่งทางโลกทั้งหมด เป็นประเพณีดั้งเดิมถ้าคนบวชเป็นนักพรตก็ต้องอยู่เป็นนักพรตตลอดชีวิต ไม่ได้เป็นแบบชั่วคราวเหมือนกับศาสนาอื่น ๆ


04 ตุลาคม ค.ศ. 2013

เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

กลุ่มศิลปินอาสาเริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) กำหนดการว่าจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดในโบสถ์จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ค่าเครื่องบินเดินทางจากรัสเซีย ค่าวัสดุงานศิลป์ และค่าที่พักสำหรับศิลปินอาสา รับผิดชอบโดยผู้สนับสนุนทางการเงินและผู้อุปถัมภ์ทางโบสถ์ เจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน) อนุมัติภาพร่างงานจิตรกรรมทั้งหมดซึ่งจัดหาโดยคุณพ่ออธิการแห่งคณะผู้แทนคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ในไทย อเล็กเซย์ กาโลวิน

ภาพร่างงานจิตรกรรมฝาผนังบนแท่นบูชาในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
รูปภาพ: ภาพร่างงานจิตรกรรมฝาผนังบนแท่นบูชาในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี).

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013

วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

การรำลึกถึงนักบุญเจ้าชายอเล็กแห่งเบรียนสก เป็นวันนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ในไทย อเล็ก (ชีรีปานิน) ในวันนักบุญแห่งนามนี้ พ่ออเล็กได้ประกอบพิธีสวดบูชาที่โบสถ์นักบุญนิโคลัสในกรุงเทพฯ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดบูชา มีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในบ้านประจำโบสถ์ เจ้าอาวาสอเล็กได้แสดงไมตรีขอบคุณบรรดาพระและคริสตศาสนิกชนผู้มาแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ในวันนักบุญแห่งนามนี้

เจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน) เจ้าอาวาสคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ (ในเขตปกครองของพระราชาคณะแห่งมอสโคว) ประจำราชอาณาจักรไทย
รูปภาพ: เจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน) เจ้าอาวาสคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ (ในเขตปกครองของพระราชาคณะแห่งมอสโคว) ประจำราชอาณาจักรไทย

<<   <   1-10   11-20   21-30   >   >>