ภาษาไทย Русский English
Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат)

Menu:

กิจกรรม:

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด...

14 ตุลาคม ค.ศ. 2016:

รายละเอียด...

25 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

รายละเอียด...

19 อาจ ค.ศ. 2016:
ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

รายละเอียด...

15 อาจ ค.ศ. 2016:
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

รายละเอียด...

06 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

รายละเอียด...

20 เมษายน ค.ศ. 2016:
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

รายละเอียด...

08 เมษายน ค.ศ. 2016:
พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด...

04 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

รายละเอียด...

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

รายละเอียด...
โดยการอวยพรของสมเด็จพระสั งฆราชคิริลล์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรั สเซียทั้งมวล

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ ในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2019 ถึงวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 หีบและสายรัดของพระมารดาพระเจ้ าจะประดิษฐานไว้ที่โบสถ์ต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลแห่งประเทศไทยดั งนี้:

วันที่ 18-21 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ

วันที่ 21-25 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ โบสถ์แห่งเหล่านักบุญ พัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ โบสถ์แห่งนักบุญกษัตริย์นิโคลั สและพระบรมวงษานุวงศ์ ผู้แบกรับความทรมาน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2019 - 9 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์พระตรีเอกานุภาพ จ.ภูเก็ต 

วันที่ 10-13 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เกาะสมุย

วันที่ 14-16 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์นักบุญเจ้าชายวลาดิเมียร์ ผู้เทียบเท่าอัครสาวก จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 17-19 มกราคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ


20 ปี พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ ในประเทศไทย

โดยการอวยพรของเมโตรโปลิตั นเซอร์กีย์ เมโตรโปลิตันแห่งสิงคโปร์ และเอเชียอาคเนย์ เอ็กซาร์คแห่งเอเชียอาคเนย์ ในวันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2019 จะเดินทางเยือนประเทศไทยเนื่ องในโอกาสครบรอบ 20 ปี พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ ในประเทศไทย

ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้  พระคุณเจ้าเซอร์กีย์ เมโตรโปลิตันแห่งสิงคโปร์ และเอเชียอาคเนย์ พร้อมด้วยพระคุณเจ้าปาเวล เมโตรโปลิตันแห่งมะนิลาและฮานอย พระคุณเจ้าเธโอฟาน พระอัครสังฆราชแห่งเกาหลี และบรรดาศาสนบริกรในเขตเอ็กซาร์ ค จะเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลอง

โดยกำหนดการมีดังนี้:

วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2019 วันฉลองนักบุญนิโคลัส ผู้กระทำการอัศจรรย์ พระสังฆราชแห่งไมรา ในลิเกีย 

พิธีบูชาขอบพระคุณจะประกอบขึ้ นที่อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น. (ก่อนจบพิธีจะมีการแห่รอบอาสนวิ หาร)

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2019 - ครบรอบ 10 ปี โบสถ์แห่งเหล่านักบุญ พัทยา 

พิธีบูชาขอบพระคุณจะประกอบขึ้ นที่โบสถ์แห่งเหล่านักบุญ เวลา 9.00 น.

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสสนิกชนดั้งเดิม(ออร์โธด็อกซ์)ในประเทศไทย ขอเชิญชวนชายหนุ่มอายุตั้งแต่ 17 ถึง 27 ปี สัญชาติไทย ที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ของคริสตจักร ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า การศึกษาภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการอบรมในชั้นเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาในมูลนิธิ ที่กรุงเทพฯ ในปีการศึกษา 2012-2013 พร้อมกับโอกาสในการศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย ที่ มหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตราบจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับสูงต่อๆไป

ตลอดช่วงเวลาการศึกษาและอบรมที่กรุงเทพฯและที่ประเทศรัสเซีย นักศึกษาจะได้รับสิทธิพักอาศัยและอาหารฟรี ตลอดจนรับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 4000 บาทต่อเดือน และในระหว่างการศึกษาที่ประเทศรัสเซีย นักศึกษาจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรีทุกปี

เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการทำงานต่อในหน่วยงานต่างๆของมูลนิธิชาวคริสต์ดั้งเดิม(ออร์โธด็อกซ์)แห่งประเทศไทย ที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย พัทยา หรือราชบุรี

หากต้องการทราบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 085-879-0329 (บาทหลวงดนัย วรรณะ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และรัสเซีย)

อีเมล์:


การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของการเริ่มก่อตั้งศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อที่จะตอบสนองแก่ข้อเรียกร้องของเหล่าชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้วเป็นพลเมืองของอดีตสหภาพโซเวียต ผู้คนเหล่านี้พักอาศัยไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจากหลายเหตุผลต่างๆ ด้วยกัน ดังนั้นสภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซีย (สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ได้มีการประชุมหารือในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติขอการดำเนินการจัดตั้งศาสนจักรขึ้นในกรุงเทพฯโดยศาสนกักรแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในนามแห่งนักบุญนิโคลัส และในการณ์นี้ได้มีการแต่งตั้งท่านบาทหลวงจากจังหวัดยาโรสลาฟว์ พระเจ้าประคุณ คุณพ่อโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เพื่อเป็นบาทหลวงประจำศาสนจักรแห่งใหม่นี้

การก่อตั้งและพัฒนาคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เป็นไปอย่างยากลำบาก บางครั้งเรียกได้ว่าเหมือนในละคร การออกกฎหมายไม่ได้ระบุว่านิกายออร์โธด็อกซ์เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์เนื่องจากนิกายออร์โธด็อกซ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นในประเทศไทยในขณะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียได้เสด็จเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการผลลัพธ์ในการเยือนครั้งนั้น ศาสนจักรแห่งนักบุญนิโคลัสได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน (ศาสนจักรแห่งมอสโคว์) และท่านบาทหลวงโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เป็นผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนในประเทศไทย เป็นผู้แนะแนวทางจิตวิญญาณ แก่หมู่ประชาชนชาวออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน ถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเวลายาวนานกว่า ๙ ปี ของการยืนหยัดการทำงานและการสวดอธิษฐานเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ประชาชนชาวไทยหันมายอมรับในนิกายออร์โธด็อกซ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังกว่า ๗ เดือน ของการตรวจสอบโดยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย โบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนจึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางสังคมและศาสนา

ในเวปไซต์แห่งนี้ทางทีมงานของศาสนจักรและคณะกรรมการแห่งคริศต์จักรรัสเวียออร์โธด็อกซ์ ซึ่งรวมทั้งชาวไทย รัสเซียน โรมาเนียน กรีก ฝรั่งเศส และอื่น ๆ อีกหลายเชื้อชาติจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตทางศาสนาของพวกเขาที่ดำเนินในประเทศไทย ความเป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระจักรพรรดิ์นิโคลัสที่ ๒ แห่งประเทศรัสเซีย ในปี ค.ศ.๑๘๙๗คริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งรัสเซีย มีความหมายอย่างที่สุดสำหรับชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ทุกๆคน ตั้งแต่ถือกำเนิดในประเทศไทยโดยปราศจากข้อสงสัย องค์พระประมุขของศาสนจักรคือพระอัครสังฆราชอเล็กเซที่ ๒ แห่งกรุงมอสโคว์และสหพันธรัฐรัสเซียทั้งปวง และพระองค์ก็ทรงเป็นองค์พระอัครสังฆราชของพวกเราด้วยเช่นกัน ภายหลังจากการศึกษาเวปไซต์นี้อย่างละเอียด แล้ว สามารถเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทย (ครั้งยังเป็นสยามประเทศ) มีความพิเศษและมีแง่มุมในหลาย ๆ ด้าน นับตั้งแต่มิตรภาพส่วนพระองค์ที่เห็นได้แจ่มชัดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงค์จักรี และจักรพรรดิ์นิโคลัสที่ ๒ แห่งราชวงค์โรมานอฟ ซึ่งภายหลังถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ ได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีและมีความร่วมมือกันระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ แม้แต่ช่วงปีของการซบเซา ไม่เชื่อในพระเจ้า และเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเข้าครอบงำประเทศรัสเซีย สิ่งนี้ก็มิอาจทำลายความรู้สึกดี ๆ ของประชาชนทั้งสองประเทศได้ ในการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เสริมสร้างโซ่ทองแห่งประวัติศาสตร์ ที่จะเกี่ยวดองสองชนชาติของทั้งสองประเทศไว้ด้วยกันสืบต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตร์พระบรมราชินินารถ และประธานาธิวลาดิเมียร์  ปูติน ที่กรุงมอสโคว์ ค.ศ.๒๐๐๗