ภาษาไทย Русский English
Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат)

Menu:

กิจกรรม:

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด...

14 ตุลาคม ค.ศ. 2016:

รายละเอียด...

25 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

รายละเอียด...

19 อาจ ค.ศ. 2016:
ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

รายละเอียด...

15 อาจ ค.ศ. 2016:
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

รายละเอียด...

06 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

รายละเอียด...

20 เมษายน ค.ศ. 2016:
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

รายละเอียด...

08 เมษายน ค.ศ. 2016:
พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด...

04 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

รายละเอียด...

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

รายละเอียด...ข้อมูลเกี่ยวกับคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์

คริสตศาสนจักรแห่งนักบุญนิโคลัส กรุงเทพมหานคร
(ที่ตั้งสำนักงานใหญ่มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย)

Храм во имя Свт. и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских (гор. Бангкок, Королевство Таиланд)

ศาสนจักรคริสเตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซียในนามแห่งนักบุญนิโครัส (ภายใต้สังฆมณทลกรุงมอสโคว์) จัดตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯโดยความเห็นพ้องของสภาสงฆ์แห่งคริสตจักรออร์โธด็อกซ์รัสเซีย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โดยมีผู้แทนบาทหลวง ท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อโอเล็กซ์ เชเรพานิน จากจังหวัดยาโรสลาฟสังฆมณทลแห่งกรุงมอสโคว์มา ประจำอยู่

คริสตจักรออร์โธด็อกซ์ในปัจจุบันที่กรุงเทพฯนี้ มีชื่อว่าโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์แห่งนักบุญนิโคลัสผู้ศักดิ์สิทธิ์(พระสังฆราชแห่งไมร่า) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2005

ในระหว่าง ปี ค.ศ. 2001 นั้น คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ ในนามนักบุญนิโคลัสฯ ก็มีผู้แทนบาทหลวงแห่งสังฆมณทลประเทศรัสเซียประจำอยู่ตลอดที่ประเทศไทย

พิธีที่โบสถ์แห่งนักบุญนิโคลัสผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้ เปิดทุกวัน คือเวลา 07.00 น.- 19.00 น.
วันอาทิตย์ 09.30 น. มีพิธีบูชาศีลมหาสนิท และเวลาเย็น 19.00 น. เป็นพิธีสวดภาวนาเย็น
ภาษาที่ใช้ในการสวดภาวนาคือ ภาษาสลาฟโบราณ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาโรมาเนีย
พิธีกรรมปลีกย่อยสามารถร้องขอได้โดยตัวของปุถุชนชาวคริสเตียนเองทุกวัน
พิธีกรรมการสารภาพบาปประกอบขึ้นก่อนพิธีบูชาศีลมหาสนิทของช่วงเช้าตามความประสงค์ที่จะสารภาพบาปของปุถุชนชาวคริสเตียนเองหรือแล้วแต่เวลาอื่นที่สะดวก
ผู้อ่านบทภาวนาประจำโบสถ์ Dr. Vladimir Buntilov ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโต๊ะบูชา พระสัฆานุกร เซราฟิม (ไรเชีย) โบสถ์เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00น.

ที่อยู่

19 ถ.สุโขทัย ซ. 3 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทรติดต่อ: Tel/Fax 099-326-87-80
08 17325021 พระอาร์ฮิมอนไดฟ์(ท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อ) โอเล็ก เชเรพานิน (ชาวรัสเซีย)
อีเมล์:

แผนที่ (แผนที่ขนาดเต็ม, แผนที่ขนาดเต็ม ):

Карта-схема расположения храма во имя Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских в Бангкоке

คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งพระตรีเอกานุภาพ จ.ภูเก็ต

строительство храма во имя Святой Троицы на Пхукете (май 2011)

คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในนามแห่งพระตรีเอกานุภาพ เกาะภูเก็ต อยู่ภายใต้สังฆมณทลแห่งกรุงมอสโคว์ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2008 ภานหลังที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออรโธด็อกซ์ในประเทศไทย

ในปัจจุบัน มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออรโธด็อกซ์ในประเทศไทย มีที่ดินที่เปฝ้นทรัพยฝืสมบัติของมูลนิธิอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยสถานที่แห่งนี้ได้รับการเจิมไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2008 ที่ผ่านมา และกำลังดำเนินการก่อสร้างโบสถ์ คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ชื่อโบสถ์พระตรีเอกานุภาพที่การก่อสร้าง แล้วสร้างไปเกือบ 90 เปอร์เซนต์

พระสังฆราช ฮีลารีโอน จากจังหวัด โวโลโกลัม แห่งสังฆมณทลกรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซียประกอบพิธีการเจิมวางศิลาฤษกษ์การก่อสร้าง (21.12.2009) โดยในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2009 คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในนามแห่งพระตรีเอกานุภาพ เกาะภูเก็ต ได้มีพิธีการเจิมวางศิลาฤษกษ์การก่อสร้างอย่างเป็นทางการโดย พระสังฆราช ฮีลารีโอน จากจังหวัด โวโลโกลัม แห่งสังฆมณทลกรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในนามแห่งพระตรีเอกานุภาพ เกาะภูเก็ต

โบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ ถ.เทพกษัตริย์ตรี ซอยนาใน
ต.เทพกษัตริย์ตรี อ.เภอถลาง จ.ภูเก็ต

121 and 121/1  Moo 7, soi Nanai, Thalang district,
tambon Thepkasattri, amper Thalang, Phuket 83110
Kingdom of Thailand

แผนที่ (แผนที่ขนาดเต็ม):

แผนที่

คณะกรรมการประจำคริสตจักร

ติดต่อ:
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-879-03-29 บาทหลวงดนัย (ดาเนียล) วรรณะ
อีเมล: บาทหลวงดนัย (ดาเนียล) วรรณะ


คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งเหล่านักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Храм Всех Святых в г. Паттайя

คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งเหล่านักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ เมื่องพัทยา จังหวัดชลบุรี อยู่ภายใต้สังฆมณทลแห่งกรุงมอสโคว์ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2008 ภายหลังที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออรโธด็อกซ์ในประเทศไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ประธานแห่งคริสเตียนออร์โธด็อกซ์สงฆ์ระหว่างประเทศ ผู้แทนสังฆมณทลแห่งกรุงมอสโคว์พระสังฆราช อีลารีโอน แห่งจังหวัดโวโลโกลัม ได้ประกอบพิธี เจิมโบสถ์แห่งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมคือเจ้าอาวาสโบสถ์แห่งนักบุญนิโคลัสที่กรุงเทพฯท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อโอเล็กซ์ เชเรพานิน และบาทหลวงดนัย วรรณะ และพ่อสงฆ์ท่านอื่นอีกหลายรูปเข้าร่วมประกอบพิธี

Сочельник Рождества Христова. Богослужение в отеле «Роял Клиф» 06 января 2008 г.

พิธีกรรมวันสำคัญของการรำลึกถึงเทศกาลประสูติของพระเยซู ที่พัทยา

ติดต่อ:
โทรศัพท์: 081-732-50-21 พระอาร์ฮิมอนไดฟ์(ท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อ) โอเล็ก เชเรพานิน (ชาวรัสเซีย)
อีเมล์ติดต่อ:

ที่อยู่:

เลขที่ 275/82 หมู่ที่ 5 ซอยถนนพัทยา-นาเกลือ 16
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

275/82 Moo 5, Soi Pattaya Naklua 16,
Tambon Naklua, Banglamung District, Chonburi Province
Kingdom of Thailand

แผนที่ (แผนที่ขนาดเต็ม, แผนที่ขนาดเต็ม ):

Карта-схема расположения храма во имя Всех Святых в Паттайе


คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งพระมารดามารีย์พรมหจารีย์เจ้า ราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยได้มาซึ่งที่ดิน ขนาด 5 ไร่ กว่า (8,200 ตารางเมตร) ที่จังหวัดราชบุรี (ระยะทาง 110 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ) บนเนื้อที่ที่ว่านี้ได้มีการก่อสร้างอารามสถานคริสเตียนออร์โธด็อกซ์แห่งพระมารดามารีย์พรหมจารีย์เจ้า ขึ้นโดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นสุสาน ส่วนที่เป็นอารามสถานสำหรับพระคริสเตียนออร์โธด็อกซ์จำวัด และโบสถ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

รูปถ่ายของคริสตศาสนจักรแห่งพระมารดามารีย์พรหมจารีย์เจ้าที่จังหวัดราชบุรีระหว่างการก่อสร้างเมื่อเดือน เมษายน 2011
รูปถ่ายของคริสตศาสนจักรแห่งพระมารดามารีย์พรหมจารีย์เจ้าที่จังหวัดราชบุรีระหว่างการก่อสร้างเมื่อเดือน เมษายน 2011.

คณะกรรมการโบสถ์:

ติดต่อ:
โทรศัพท์: 081-732-50-21 (ท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อโอเล็กซ์)
Fax: 02-243-24-37
อีเมล์:

แผนที่ (แผนที่ขนาดเต็ม, แผนที่ขนาดเต็ม ):

Карта-схема расположения Свято-Успенского монастыря в провинции Ратчабури

คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏ์ธานี

ท่านผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรออร์โธด็อกซ์รัสเซีย(สังฆมณทลกรุงมอสโคว์) ท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อโอเล็กซ์ (เชเรพานิน) ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมาท่านได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ที่เกาะสะมุย และตัวท่านเองได้รวบรวมคณะปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ที่นั้นและได้หารือร่วมกันเกียวกับการก่อสร้างคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ที่ อ.เกาะสมุย ในชื่อคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ดูแลศาสนจักรขึ้นที่นั้นด้วย โดยคริสตจักรออร์โธด็อกซ์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ นี้ยังจะเปิดให้บริการทางพิธีกรรมศาสนาแก่ปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันสามารถที่จะมาร่วมได้ด้วย เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่เกาะพะงัน และเกาะเต่า เป็นต้น

Приход во честь Вознесения Господня, о. Самуи, пров. Сураттани.
Нรูปถ่ายของปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ กับท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อโอเล็กซ์ (เชเรพานิน) ที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏ์ธานี

คณะกรรมการประจำโบสถ์:

ติดต่อ:
Тโทรศัพท์: 081-732-50-21 (ท่านเจ้าปะคุณหลวงพ่อโอเล็กซ์)
แฟกซ์: 02-243-24-37
อีเมล์:

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย บาทหลวงดนัย วรรณะ ได้เดิน ทางไปยังเกาะสมุย เพื่อเลือกสถานที่ตั้งของโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ร่วมกับปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ท้องถิ่น และได้คัดเลือกที่จะซื้อ ขนาดเนื้อที่ 540 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์ในอนาคต และจนถึง ณ เวลาปัจจุบันนี้ เนื้อที่ดังกล่าวก็ได้มาซึ่งการครอบครองให้จดทะเบียนเป็ยสมบัติของมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา

รูปถ่ายอาณาบริเวณเนื้อที่ของโบถ์คริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ อ.เกาะสมุย ที่จะก่อสร้างบนเนื้อที่นี้ รูปถ่ายอาณาบริเวณเนื้อที่ของโบถ์คริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ อ.เกาะสมุย ที่จะก่อสร้างบนเนื้อที่นี้
รูปถ่ายอาณาบริเวณเนื้อที่ของโบถ์คริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ อ.เกาะสมุย ที่จะก่อสร้างบนเนื้อที่นี้

เมื่อเดือน มกราคม ค.ศ.2011 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการก่อสร้างคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ในนามแห่การเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพรเยซูคริสต์เจ้า ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะเป็นโบสถ์ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่มากที่สุดเท่าที่มูลนิธิได้ทำการสร้างมา ซึ่งเงินงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างนี้จะเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์และผู้มีจิตศรัทธาอื่น ๆ ทั้งสิ้น โดยจำนวนเงินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมบริจาค แต่การก่อสร้างก็ได้มีการเริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วเป็นบางส่วน สำหรับผูมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ website เวปไซต์ ของคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย.

Проектный вид Вознесенского храма на о. Самуй (провинция Сураттхани)
แบบจำลองของโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูครืสต์เจ้า ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อก่อสร้างที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏ์ธานี

งานก่อสร้างโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูครืสต์เจ้า ที่เกาะสมุย ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรูปถ่าย เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2554
งานก่อสร้างโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูครืสต์เจ้า ที่เกาะสมุย ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรูปถ่าย เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2554